Obchodní podmínky

V současné době prodáváme své konzultantské služby a kurzy pouze občanům České a Slovenské republiky, kteří na území těchto států trvale žijí.

Konzultace

Konzultace probíhají dle dohody osobně nebo telefonicky v dohodnutém rozsahu.

Spolupráce probíhá formou předplacených balíčků hodin konzultací podle aktuální nabídky. Jiná forma spolupráce je možná na základě dohody.

Zakoupené hodiny jsou platné 6 měsíců od zaplacení faktury. Po uplynutí této doby předplacené hodiny propadají bez nároku na vrácení peněz.

Do fakturovaných hodin započítáváme:

  • všechny naše pracovní schůzky,
  • telefonáty delší než 15 minut,
  • analytické a shrnující e-maily s přípravou delší než 15 min,
  • analýza podkladů a dokumentů, které mi poskytnete,
  • příprava dokumentů, podkladů a výstupů, na kterých se dohodneme,
  • výjezdy po České republice podle tarifu 14 Kč/km

 

Veškerý odpracovaný čas trackujeme aplikací Toggl a zapisujeme s popisem činnosti do přehledné tabulky. Fakturujeme jenom to, co skutečně odpracujeme.

Platba:

Předem na účet na základě faktury nebo zálohové faktury.

Vrácení peněz:

Vrácení peněz nenabízíme z důvodu toho, že máme-li na vás vyblokovaný čas odpovídající koupenému balíčku, nemůžeme na tu dobu přijmout dalšího klienta. Pokud si nejste jisti, zda vyčerpáte celý balíček nebo zda vám budou mé služby vyhovovat, doporučuji využít nejprve úvodní konzultace.

Rušení schůzek:

Pokud rušíte dohodnutou konzultaci minimálně 24 h předem, neúčtujeme poplatek. V případě, že na schůzku nedorazíte nebo ji zrušíte méně než 24 hodin předem, odečteme hodinu z vašeho předplaceného balíčku.

Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na náhradní konzultaci. Termín a čas vám nabídneme podle aktuálních možností.

Ukončení spolupráce:

Vyhrazujeme si právo ukončit naši spolupráci, pokud se bude významně odchylovat od našich hodnot uvedených na našich webových stránkách. V tomto případě vám vrátíme peníze v hodnotě nevyčerpaných konzultací.

Stejně tak si vyhrazujeme právo spolupráci odmítnout, a to ze stejných důvodů uvedených výše.

Kurzy a školení

Platby:

Předem na účet na základě zálohové faktury.

Vrácení peněz:

Pokud se rozhodnete, že kurz nebo školení, na který jste se přihlásili, není pro vás, nabízíme vrácení peněz do týdne od vašeho vstupu do kurzu. Pokud se tak rozhodnete později, peníze vám nevrátíme, ale můžete je využít na jinou službu v naší nabídce – úvodní konzultace nebo balíčky konzultací.

Bezpečnost

K práci s dokumenty používáme placenou firemní verzi Google Suits, zajišťující velmi dobrou bezpečnost. Vždy se při práci s dokumenty a citlivými daty přizpůsobíme vašim požadavkům.

Samozřejmostí je naše mlčenlivost ohledně všeho, co si spolu řekneme, pokud se nedohodneme jinak.

Ing. Renata Novotná, U Zlatého potoka 252, 251 63 Kunice, IČO: 05963915

Ing. Michaela Tréglová, Zahradní 402, 511 01 Turnov, IČO: 74824279

Copyright © 2019 smart-shortcut.cz | Webdesign Tomáš Kopecký.